9 Oliveres

9 Oliveres és un oli d’oliva verge extra premium, dit així per tindre el seu orige en un bancal amb 9 oliveres milenaries. Per a esta nova varietat de producció ecològica, la seua millor creació fins el moment, la marca volía potenciar la comunicació dels seus valors mitjançant un nou disseny de packaging.

Fase, estudio de diseño gráfico. 9 Oliveres, diseño packaging aceite. Vistas botella

Fase, estudio de diseño gráfico. 9 Oliveres, diseño packaging aceite. Olivo milenario

Fase, estudio de diseño gráfico. 9 Oliveres, diseño packaging aceite. Detalle

Fase, estudio de diseño gráfico. 9 Oliveres, diseño packaging aceite.

Tradició i modernitat és el que millor defineix a l’empresa i els seus productes. Això és el que tracta de transmetre el nou disseny mitjançant dos components principals: d’una banda, redibuixem el 9 amb el qual la marca s’ha donat a conéixer, per a donar-li un caràcter més singular i diferenciable; per una altra, ressaltem el caràcter excels d’aquest oli incorporant un text que explica les particularitats de la marca, i disposant-lo en un estil que recorda al de les antigues epigrafies. La tipografia passa així a un primer pla, adquirint un protagonisme rotund en aquest disseny, senzill i sense artificis.

Premi ADCV Plata packaging gràfic, 2022.