Què fem

Ajudem a empreses i insitucions a impulsar la seva visió i connectar amb els seus clients i usuaris. Creiem en els conceptes clars que es recolzen en la senzillesa formal com a via més eficaç de comunicació i amb la idea que les solucions perduren en el temps.

Fase, estudio de diseño gráfico. Cristina Alonso y Raül Vicent

Com ho fem

Ens comprometem per complet amb els nostres clients i els seus projectes i creiem que els millors resultats s’aconsegueixen gràcies a la col·laboració. Ja que entenem l’estratègia com un dels pilars dels nostres treball, estudiem el context i els objectius abans de començar i tractem de donar solucions originals i atractives però, en primer lloc, raonades i eficaços.

L’estudi

Després d’una trajectòria de més de 10 anys en l’estudi Nadadora, Cristina Alonso s’uneix a Raül Vicent per a fundar Fase. La nostra estructura ens permet involucrar-nos per complet en cada etapa del projecte i treballar estretament amb els nostres clients. Així mateix comptem amb una xarxa estable de proveïdors i col·laboradors en totes les àrees entre el món imprés i el digital.

Serveis

En Fase fem disseny gràfic prestant especial interés a la identitat visual, el disseny editorial i la tipografia. Ajudem a empreses i institucions a impulsar la seua visió en els camps d’identitat de marca, packaging, publicacions, disseny expositiu i pàgines web.