Fase és un estudi de disseny gràfic establit a València. Ajudem empreses i institucions a impulsar la seua visió, a través de conceptes clars i un disseny elaborat acuradament. Emprem la senzillesa formal com a via més eficaç de comunicació i amb la idea que les solucions perduren en el temps.