Agència Tributària Valenciana

L’Agència Tributària Valenciana és un pas endavant en el recorregut per a aconseguir l’autonomia financera de la Generalitat Valenciana. L’entitat suposa un augment dels recursos mitjançant un finançament més racional, autònoma, eficient i eficaç.

Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Agència Tributària Valenciana. Papeleria.
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Agència Tributària Valenciana. Logo.
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Agència Tributària Valenciana. Papeleria.
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Agència Tributària Valenciana.
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Agència Tributària Valenciana. Invitación.
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Agència Tributària Valenciana. Placa.
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Agència Tributària Valenciana. Lápices.

Fonamentant-se en els conceptes de progrés i millora, es van utilitzar les inicials com a símbol direccional, que s’interpreta com una ruta contínua cap endavant. La seva abstracció com a grafemes, obliga a la lectura de la denominació completa i no només de les seues inicials, el que va ser un requeriment explícit per part del client.

D’altra banda, es va desenvolupar un recurs gràfic per al seu ús en peces ocasionals, a més d’una col·lecció de portades que, jugant amb les formes del símbol i la tipografia corporativa, aconsegueix augmentar el caràcter diferencial dels materials de comunicació de l’entitat.