Castelló Poble 2030

Castelló és un municipi de 7.000 habitants situat a la comarca de la Ribera Alta, província de València. En 2022 va ser triat com un dels municipis pilot de l’Agenda Urbana Espanyola, un programa per a guiar la planificació dels municipis i ciutats espanyols cap al desenvolupament sostenible.

Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Castelló Poble 2030, ilustración pueblo abierto

Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Castelló Poble 2030, aplicaciones
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Castelló Poble 2030, tipografías

Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Castelló Poble 2030, lona obras
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Castelló Poble 2030, web móvil
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Castelló Poble 2030, guía
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Castelló Poble 2030, bandera
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Castelló Poble 2030, vinilo
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Castelló Poble 2030, camiseta
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Castelló Poble 2030, mupi
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Castelló Poble 2030, guía
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Castelló Poble 2030, ilustración próximo

Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Castelló Poble 2030, lona obras
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Castelló Poble 2030, aplicaciones
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Castelló Poble 2030, web
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Castelló Poble 2030, ilustración pueblo inclusivo
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad Castelló Poble 2030, valla

A causa de l’històric conflicte amb la seua toponímia i la recent definició com “Castelló”, el nom triat per a l’Agenda havia de fomentar l’ús d’aquest i diferenciar-lo del de la capital de província. Així, es va afegir “poble” que reforça la seua condició i “2030” que ho vincula al programa.
D’altra banda, la quantitat de conceptes relacionats amb l’Agenda Urbana i els objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU requereixen una simplificació de cara a facilitar la seua comunicació, per la qual cosa s’estableixen 5 àmbits estratègics que encaixen amb els objectius de l’Agenda Urbana Espanyola. D’aquesta manera, el nom triat ens permet substituir el 2030 per adjectius que defineixen cadascun d’aquests àmbits: pròsper, saludable, pròxim, inclusiu i obert.

La identitat gràfica la protagonitzen els personatges que representen els àmbits d’actuació, amb un color assignat a cadascuna d’ells, a més del groc que s’usa per a comunicacions genèriques. Les tipografies, de formes senzilles i obertes, resulten familiars i funcionen en tota mena d’aplicacions i suports. Finalment, el logotip és un simple identificador que combina les icones d’actualització i reciclatge amb una lletra C.

Web: castellopoble2030.com

Iŀlustracions: Josep Navarro
Disseny i programació web: Mui Studio

Tipografiies: Feliciano Type