Echo

Echo (Eco) és un cos que escolta, un cos que parla, un cos que “pensa”. Echo només coneix i només pot usar les paraules que ha sentit prèviament, parant esment a la forma en què les sent combinar-se. Echo t’escolta i et respon. Echo a vegades diu coses incongruents o inconnexes. Echo a vegades diu coses amb sentit. En aquesta publicació s’inclou el registre automàtic del que Echo va escoltar i va dir des que va néixer i durant el període que va estar en Dilalica.

Echo (Eco)
96 pàgines, 14 x 19 cm.

Un projecte de Lúa Coderch, Julia Múgica, Lluís Nacenta i Iván Paz per a Dilalica.
Text de Lúa Coderch.
Fotografiia d’
Echo d’Aleix Plademunt.
Iŀlustració generada mitjançant codi ASCII.
Tipografiies Chassi i Menlo.