Lavandera, a brand for collectors

Lavandera naixqué fa més de 10 anys com una signatura de moda per a gent que fuig de convencionalismes, que vol crear el seu propi univers i que és aliena als ritmes frenètics de la societat actual. Totes les seves peces estàn fetes en Espanya i venen etiquetades amb un número de serie que indica el número de peces realitzades per model. Lavandera escapa de les col·leccions que naixen i moren cada sis mesos, és una marca per a coleccionistes.

Lavandera persegueix un treball educacional, d’apropament entre la gent del carrer i la moda més conceptual. Després de més de 10 anys, l’ideari i les aspiracions amb que començà no han canviat, però la seva formulació si ha evolucionat, obrint un camí més madur i refinat.

Aquest fou doncs, el nostre principal objectiu en aquest proyecte de redisseny de marca. Per açò buscarem generar un logotip més net i llegible que l’anterior, dissenyant un lettering que, a l’igual que les peces de la marca, és un equilibri de contrastos i detalls. A més s’afegí un claim, “A brand for collector” que ens remet a la limitada edició de les peces i al seu esperit atemporal. Per últim, per a la resta de la identitat es mantingué un perfil sobri i elegant, però incorporant actituts suggeridores i un llenguatge actual.