Innovació oberta UPV

La Universitat Politècnica de València va crear Innovació Oberta, el seu nou departament de consultaria tecnològica i científica. El seu propòsit és crear fluxos de treball per a generar idees que porten a solucions concretes.

Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad corporativa de Innovación Abierta, Universitat Politècnica de València. Tarjeta

Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad corporativa de Innovación Abierta, Universitat Politècnica de València. Pizarra

Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad corporativa de Innovación Abierta, Universitat Politècnica de València. Concepto

Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad corporativa de Innovación Abierta, Universitat Politècnica de València. Papelería

Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad corporativa de Innovación Abierta, Universitat Politècnica de València. Tarjetas

Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad corporativa de Innovación Abierta, Universitat Politècnica de València. Saludas

Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad corporativa de Innovación Abierta, Universitat Politècnica de València. Proceso

Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad corporativa de Innovación Abierta, Universitat Politècnica de València.

Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad corporativa de Innovación Abierta, Universitat Politècnica de València. Texturas

Per a la seua identitat corporativa tractem de conceptualitzar aquesta labor en un símbol que suggereix el seu procés de treball: un embut d’idees, que inclou des del moment de brainstorming, on tot val, fins a la selecció de la solució definitiva.

La creació de diferents textures a partir del símbol i l’àmplia gamma cromàtica confereixen un ampli recorregut visual a la marca. En les aplicacions generades, com la papereria corporativa, aconseguim així evocar aqueixa sensació de dinamisme i vitalitat que el client buscava.